Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Administrace výběrového řízení s názvem Revitalizace Sofijského náměstí – park-architektonická studie“
Odesílatel Pavel Ledvina
Organizace odesílatele Městská část Praha 12 [IČO: 00231151]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.02.2023 11:34:50
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, jedná se o administrativní chybu. zadavatel POŽADUJE Dle čl. IV písm. b):
"• prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky"

Zadavatel NEPOŽADUJE: "doklad o autorizaci v rozsahu dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby nebo architektura"

Tímto se účastníkům omlouváme za tuto administrativní chybu

Původní zpráva

Datum 07.02.2023 10:28:39
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

v návaznosti na zahájení zadávacího řízení se na Vás obracím s dotazem ke článku IV. písm. b) zadávací dokumentace (dále jen "ZD").

Z článku II ZD, který vymezuje předmět veřejné zakázky, vyplývá, že se bude jednat o právní služby spočívající v kompletní administraci soutěže o návrh (byť zadavatel tento předmět dále vymezuje jen demonstrativně). Že bude předmětem této zakázky toliko poskytování právních služeb poté vyplývá též z požadavku na technickou kvalifikaci dle čl. IV písm. c) ZD.

Dle čl. IV písm. b) ZD je však dodavatel povinen předložit následující: "prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky, minimálně však disponuje dokladem o autorizaci v rozsahu dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby nebo architektura."

Dodavatel tímto žádá o zodpovězení toho, zda je pro účast v zadávacím řízení skutečně nezbytné, aby měl dodavatel v týmu osobu s výše uvedenou autorizací, či zda se zde jedná o administrativní pochybení.

Děkuji.