Veřejná zakázka: Sdružené dodávky elektrické energie pro MČ Praha 12 a její podřízené organizace pro rok 2018 a 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 173
Systémové číslo: P17V00000049
Evidenční číslo zadavatele: 635448
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-025699
Datum zahájení: 15.09.2017
Nabídku podat do: 17.10.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružené dodávky elektrické energie pro MČ Praha 12 a její podřízené organizace pro rok 2018 a 2019
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb do současných i budoucích odběrných míst zadavatele, včetně převzetí odpovědnosti za odchylku podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), a dle souvisejících platných právních předpisů.

Předmětem zakázky je rovněž povinnost vybraného dodavatele na své náklady zpracovat a administrovat kompletní agendu potřebného ukončení smluv se stávajícími dodavateli elektrické energie u všech odběrných míst a též zúřadovat kompletní agendu související s následným zajištěním dodávání elektrické energie do zadavatelem požadovaných odběrných míst, včetně povinné registrace u operátora trhu.

Kód CPV: 09310000-5 – Elektrická energie

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 12
 • IČO: 00231151
 • Poštovní adresa:
  Generála Šišky 2375/6
  14300 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635448

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
V listinné podobě na adresu Advokátní kancelář Salmon s.r.o., Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1, nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje na https://zakazky.aksalmon.cz/.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky