Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozšíření kapacity ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 - 2. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky je provedení díla, kterým se rozumí: úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, stejně jako všech souvisejících prací, za účelem provedení stavby vedené u zadavatele pod názvem: „Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12“, a to dle PD. Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v přestavbě suterénu na klubovnu a vybudování výtahu za účelem bezbariérového přístupu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 10.10.2019 23:59
Datum zahájení: 18.09.2019 22:30