Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken v objektech Komořanská 178, K Vltavě 2012, Imrychova 984/6 a u Domu Služeb 166/5
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2013
Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro rok 2014
podlimitní Zadáno 30.09.2013 17.10.2013 10:00
Sdružené dodávky zemního plynu pro centrálního zadavatel MČ Praha 12 pro rok 2014 a 2015
podlimitní Zadáno 30.09.2013 17.10.2013 10:30
Rekreační a kondiční areál RAK, registrační číslo projektu CZ.2.162.1.0020505
podlimitní Zadáno 17.09.2013 07.10.2013 09:00
Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy
podlimitní Zadáno 11.09.2013 30.09.2013 14:00
Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách městské části Praha 12
podlimitní Zadáno 11.09.2013 30.09.2013 14:00
"Nákup IT techniky - PC"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2013
„Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č.p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2013
„Instalace termoregulační techniky a rekonstrukce kolektoru ústředního topení Základní školy Zárubova v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2013
„Rekonstrukce rozvodů vytápění a ZTI v kolektorech v Základní škole a mateřské škole Smolkova v Praze 12 “
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2013
„Úprava sociálních zařízení v 1. a 2. NP objektu G3 budovy Základní školy Písnická v Praze 12“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2013
Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12
podlimitní Zadáno 13.06.2013 28.06.2013 08:30
„Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12 – rámcová smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2013
Dodávka hardware, software a implementace
nadlimitní Zadáno 18.02.2013 05.04.2013 10:00
Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství ve dvou lokalitách městské části Praha 12
nadlimitní Zadáno 01.02.2013 11.04.2013 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016