Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Zpracování energetické koncepce“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017
Smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2017
Technicko energetická expertní činnost - příkazní smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2017
Technicko expertní činnosti - příkazní smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2017
„Rozšíření kapacity MŠ při ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 – parkoviště, přístupový chodník, úprava vjezdu a zásobovací rampa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017
"Přístavba ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12" - licenční smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2017
CBS - právní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017
Domov seniorů - právní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017
Dům seniorů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017
Nová radnice - právní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017
Tisk periodika Noviny Prahy 12
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017
Odstraňování havarijních stavů rámcová smlouva 2017/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Odstraňování hav. stavů na dopr. značení na pozem. kom. ve správě MČ P-12 pro období 2017-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Opravy pozemních komunikací - rámcová smlouva 2017-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Oprava pozemní komunikace Malá Tyršovka v Praze 12
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016