Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5
podlimitní Zadáno 01.06.2022 20.06.2022 12:00
„NN469 Točná v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.06.2022
Přírodní park Modřany – Povodňová - herní prvky
podlimitní Zadáno 11.05.2022 30.05.2022 10:00
Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 7/2022-6/2024
podlimitní Zadáno 05.05.2022 26.05.2022 13:00
Nová základní škola Komořany - Jednací řízení bez uveřejnění navazující na výsledky architektonické soutěže o návrh
nadlimitní Zadáno 21.04.2022 25.05.2022 12:00
„K Dolům mezi ul. U Domu služeb a Pod Sady v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.04.2022
„Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu“ – technický dozor stavebníka, BOZP
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.03.2022
„Odstraňování havarijních stavů na dopravním značení na pozemních komunikacích ve správě městské části Praha 12, pro období 4/2022-3/2024“.
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.03.2022
Vyhotovení čtyř projektových dokumentací „Parkovací stání Levského 1 v Praze 12“, „Parkovací stání Levského 2 v Praze 12“, „Parkovací stání Zárubova 1 v Praze 12“, a „Parkovací stání Zárubova 2 v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.03.2022
Vyhotovení čtyř projektových dokumentací „Parkovací stání Mladenovova 1 v Praze 12“, „Parkovací stání Mladenovova 2 v Praze 12“, „Parkovací stání Písnická v Praze 12“, „Parkovací stání Zdislavická v Praze 12“
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.03.2022
Zavedení EnMS v MČ Praha 12, část A: „Zavedení systému energetického managementu v městské části Praha 12 dle normy ČSN EN ISO 50001:2019“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2022 22.03.2022 10:00
Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12
podlimitní Zadáno 10.02.2022 03.03.2022 12:00
Pojištění majetku a odpovědnosti městské části Praha 12
podlimitní Zadáno 27.01.2022 16.02.2022 13:00
Smlouva o zajištění dodávek tepelné energie
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.01.2022
Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu
podlimitní Zadáno 21.12.2021 08.02.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016