Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření kapacity ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 - 2. etapa
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Městská část Praha 12 [IČO: 00231151]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.10.2019 14:56:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 včetně příslušných příloh a prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.docx (36.42 KB)
- 2018-41 - Stavební úpravy základní školy T.G.Masaryka Modřany , Praha 4 [zadání].xlsx (219.79 KB)